Op donderdag 9 januari zijn 45 basisschoolleerlingen uit Harderwijk begonnen aan het project #StartUp op het CCNV. Tot aan de zomervakantie komen zij iedere week een middag kennismaken met het voortgezet onderwijs. Door middel van verschillende lessen oefenen zij alvast met vaardigheden die in de brugklas goed van pas zullen komen zoals plannen en samenwerken.