Op donderdag 17 oktober hebben ruim 70 leerlingen uit 6 vwo hun CAE-diploma in ontvangst genomen. CAE staat voor Cambridge English: Advanced. Het Cambridge Advanced-examen toetst alle vier de taalvaardigheden: luisteren, lezen, schrijven en spreken. Geslaagden zitten, afhankelijk van hun score, op het Engelse niveau van C1 of C2.

Wij feliciteren alle leerlingen van harte met dit behaalde resultaat!