Welkom ouders

Om onze leerlingen goed te begeleiden bij hun ontwikkeling op school, willen we een open en eerlijke communicatie binnen de driehoek leerling, school (mentor) en ouders. Bovenaan staat de leerling, aan de voet van de driehoek de ouders en de school. De een staat niet los van de ander. Ieder heeft een eigen rol en verantwoordelijkheid, allen werken aan een goede relatie.

Ouders en school zijn partners in opvoeden en onderwijzen, zij zorgen voor een veilige omgeving. Ook de leerling heeft een taak in een goede communicatie. Vertrouwen, open communicatie en regelmatig contact zijn de basis voor een geslaagde samenwerking. Het ideaal dat we elkaar goed kennen om tot onderling vertrouwen en begrip te komen. De leerling kan zich dan ontwikkelen in een veilige omgeving en naar zijn vermogens presteren.

Het CCNV wil deze driehoek bevorderen via het ouderplatform, de ouderraad, ouderavonden, mentorspreekavonden en mentorgesprekken. Zie hiervoor ook de informatie onder Overig.

driehoek-ouder-kind-school