Unescoschool

In juni 2010 heeft de school de officiële status van Unescoschool gekregen. Unesco is een wereldwijde organisatie die staat voor hoogwaardig onderwijs en solidariteit als bijdrage aan de vrede. Ruim 8500 scholen uit 180 landen nemen deel aan dit scholennetwerk. Unesco werkt met vier thema’s: Duurzame ontwikkeling, Vrede en mensenrechten, Burgerschap en Intercultureel Leren.

Het CCNV en Unesco passen goed bij elkaar. Vanuit onze christelijke identiteit hechten we veel waarde aan maatschappelijke betrokkenheid, dichtbij en veraf. We willen dat leerlingen van het CCNV verder leren kijken dan de schoolmuren, dat ze duurzaam leren omgaan met de omgeving en ervaren wat (internationale) verbondenheid en solidariteit is. En we staan voor hoogwaardig onderwijs.

Al jaren kent het CCNV een traditie van internationale contacten, die van groot belang zijn voor de ontwikkeling van de leerlingen. De school heeft voor een aantal leerlingen uit 3 havo en voor leerlingen uit 4 vwo die het vak Duits of Frans hebben, een uitwisselingsprogramma met Duitsland of Frankrijk en één keer in de drie jaar ontvangen we studenten van het Ringwood College uit Melbourne, Australië.

In 2015 kreeg onze school de mogelijkheid om het werk van de stichting Support 4 Ghanese Kids te steunen. Deze steun bestond uit het overhandigen van honderd afgeschreven tafeltjes en stoelen en meerdere computers van het CCNV.

collage-2015-11-12

Bij het regelen van het vervoer kwam de gedachte op om de kinderen die deze tafeltjes en stoelen in hun schooltje gaan gebruiken meer structureel te gaan steunen. De plek waar deze kinderen verblijven, het Fetentaa UNHCR Refugee Camp, kunnen de kinderen wel naar de basisschool maar niet naar het voortgezet onderwijs. Het verlangen om juist als instelling voor voortgezet onderwijs deze kinderen te gaan steunen was geboren.

In 2015 en september 2016 zijn er actiedagen op school gehouden om geld in te zamelen voor dit goede doel. De afgelopen actiedag heeft meer dan 25.000 euro opgebracht. Er is onder andere een markt en loterij gehouden en leerlingen hebben meegedaan aan een triatlon. In oktober 2016 is er voor de tweede keer een groep leerlingen en docenten naar Ghana afgereisd, om met eigen ogen te zien hoe de jongeren daar leven.

De school kent een leerlingenwerkgroep die zich inzet voor de Unesco-activiteiten. Heb jij ook interesse om je in te zetten voor deze werkgroep? We zijn altijd op zoek naar enthousiaste leerlingen. Stuur een e-mail naar unesco@ccnv.nl en er wordt contact met je opgenomen.