Unescoschool

In juni 2010 heeft de school de officiële status van Unescoschool gekregen. Unesco is een wereldwijde organisatie die staat voor hoogwaardig onderwijs en solidariteit als bijdrage aan de vrede. Ruim 8500 scholen uit 180 landen nemen deel aan dit scholennetwerk. Unesco werkt met vier thema’s: Duurzame ontwikkeling, Vrede en mensenrechten, Burgerschap en Intercultureel Leren.

Het CCNV en Unesco passen goed bij elkaar. Vanuit onze christelijke identiteit hechten we veel waarde aan maatschappelijke betrokkenheid, dichtbij en veraf. We willen dat leerlingen van het CCNV verder leren kijken dan de schoolmuren, dat ze duurzaam leren omgaan met de omgeving en ervaren wat (internationale) verbondenheid en solidariteit is. En we staan voor hoogwaardig onderwijs.

Al jaren kent het CCNV een traditie van internationale contacten, die van groot belang zijn voor de ontwikkeling van de leerlingen. De school heeft voor een aantal leerlingen uit 3 havo en voor leerlingen uit 4 vwo die het vak Duits of Frans hebben, een uitwisselingsprogramma met Duitsland of Frankrijk en één keer in de drie jaar ontvangen we studenten van het Ringwood College uit Melbourne, Australië.

De school kent een leerlingenwerkgroep die zich inzet voor de Unesco-activiteiten. Heb jij ook interesse om je in te zetten voor deze werkgroep? We zijn altijd op zoek naar enthousiaste leerlingen. Stuur een e-mail naar unesco@ccnv.nl en er wordt contact met je opgenomen.

Wat houdt de kerstactie in?
De UNESCO-werkgroep van het CCNV organiseert samen met de Stichting Present Harderwijk een kerstactie. Wij willen gezinnen die dat kunnen gebruiken een steuntje in de rug geven tijdens de feestdagen. Dit doen wij door samen met alle leerlingen en collega’s van het CCNV 150 kerstpakketten samen te stellen in de vier weken voor de kerstvakantie (23 november tot 18 december). Wij werken bij deze actie samen met de voedselbank Harderwijk-Ermelo-Putten. Bekijk hier het filmpje over dit project!

Hoe werkt het?
Elke jaarlaag neemt iedere week een specifiek product mee. Welk product dit is, kunt u op deze site en in de mail vinden. Ook worden er iedere week flyers uitgedeeld. We zouden het enorm waarderen als ouders/verzorgers hun kind(eren) helpen door deze producten te kopen en mee te geven naar school.
De producten kunnen iedere week op maandag, dinsdag en woensdag ingeleverd worden bij de ingang voor het eerste en tweede uur. Heeft uw kind de eerste uren geen les? Geen probleem, het kan in dat geval worden afgegeven bij de balie.

Wat moet er meegenomen worden?

Week 1:

  • Klas 1, 3 en 6: pak vruchtensap (ongekoeld)
  • Klas 2 en 5: pak chocolademelk (ongekoeld)
  • Klas 4 en personeel: houdbare slagroom (ongekoeld)

Week 2: informatie volgt uiterlijk 26 november

Week 3: informatie volgt uiterlijk 3 december

Week 4: informatie volgt uiterlijk 10 december

Wat kan ik verder doen?
Wilt u op een andere wijze bijdragen aan deze actie – bijvoorbeeld door middel van financiële sponsoring of door het sponsoren van een bepaald product – dan horen wij dat heel graag! U kunt ons een mail sturen (unesco@ccnv.nl) of bellen (0341 436 170). Sponsors worden vermeld op deze site.

Sponsors

 

Erasmus+ Domino project (2015-2017) en Erasmus+ project “Witnesses of World War II” (WoWW2) (zie onderaan deze pagina)

‘Gisteren, vandaag en morgen; samenwerken om zo grenzen te overwinnen’
Een terugblik op het Erasmus Domino Project. 

Drie scholen, het Christelijk College Nassau-Veluwe, Gelde Sapon (Griekenland) het Gymnasium-Bad-Essen hebben het Domino Project van 2015 tot 2017 inmiddels afgerond. Zij hebben gezamenlijk elkaars geschiedenis en elkaars huidige leven in ieders land bestudeerd en nagedacht over hun gekozen thema in de toekomst. Dit alles om onze grenzen te doen vervagen en vooroordelen weg te nemen.

Het was een boeiende tijd waarin de verschillen tussen onze leerlingen, scholen en landen tijdens de samenwerking  zeker aanwezig waren. Met de beurs van Erasmus werd de mogelijkheid geboden om elkaar meerdere malen te ontmoeten waardoor de verschillen vervaagden en vriendschappen ontstonden.

Een kort overzicht van het Domino project:

In de eerste periode zijn we bezig geweest met het thema ‘Gisteren’. De leerlingen hebben gewerkt aan een project over de Berlijnse muur. We hebben aandacht besteed aan onder andere de geschiedenis, de koude oorlog en de val van de muur. De leerlingen moesten een thema kiezen dat met de Berlijnse muur te maken had. Ze hebben hier verschillende opdrachten bij gemaakt en aan het eind presenteerden ze hun product.

Een paar voorbeelden van opdrachten waren; zoek krantenberichten uit die tijd (Nederlandse en Duitse) en vergelijk ze, hoe ging men gekleed in die tijd en hoe zag de DDR er geografisch uit?

In de tweede periode zijn we bezig geweest met het thema ‘Vandaag’. Op zondag 10 april 2016 kwamen Griekse docenten en leerlingen naar onze school in Harderwijk, de Duitse groep uit Bad-Essen kwam een dag later.  Tijdens onze tijd samen hebben de leerlingen opdrachten uitgevoerd met de volgende thema’s: vluchtelingen, mode, economie en politiek. Zij hebben hun thema uitgewerkt en gekeken naar de huidige situatie en de problemen van vandaag. De leerlingen moesten hun gekozen thema presenteren aan elkaar. Door deze samenwerking kregen we een beeld van de ‘topics’ of ‘thema’s’ van drie landen. Daarnaast is er een cultureel en sportief programma samengesteld. Een onderdeel was een bezoek aan Amsterdam en Delft. Natuurlijk is ook het stadhuis in Harderwijk bezocht.

In de derde periode was het thema ‘Morgen’. Dit hebben de leerlingen ook weer in het Engels voorbereid. Binnen dit thema koos elke leerling een onderwerp, die zij in een creatieve opdracht hebben omgezet. De vraag die ze hierin verwerkt hebben was: “Hoe ziet jouw onderwerp er over 25 jaar uit ?” De onderwerpen werden omgezet in een boekwerk, gedicht, folder of schilderij.

In Griekenland hebben de Duitse, Griekse en Nederlandse leerlingen vervolgens de uitkomsten van elk thema met elkaar vergeleken. Daarna is elk thema gepresenteerd aan de groep. Discussiepunten waren: Hoe zou het over 25 jaar zijn met de vluchtelingen en hoe lossen wij, de Duitsers en de Grieken dit op? Verschilt dit van de Duitse en Nederlandse oplossing?

Ook bezochten wij de steden Alexandroupolis, Kavala en Xanthi. De groep logeerde een week in een Grieks gastgezin. Een geweldige belevenis die we nooit meer vergeten. Deze twee jaar hebben we mede te danken aan de Erasmus-beurs en de medewerking van docenten en de schoolleiding van het Christelijk College Nassau-Veluwe.

Mw. Schippers, coördinator Erasmus+ project Domino

Erasmus+ project “Witnesses of World War II” (WoWW2)

De Tweede Wereldoorlog is inmiddels al meer dan 70 jaar geleden afgelopen. Toch leeft deze periode nog steeds bij zowel jongeren als ouderen en het is belangrijk om deze herinnering levend te houden. De huidige generatie jongeren is de laatste generatie die de verhalen uit de eerste hand kan horen van oorlogsgetuigen. Vanuit deze gedachte is het Witnesses of World War II (WoWW2) project opgezet met scholen uit Polen, Griekenland en Finland. Dit Erasmus+-project loopt van 2016 tot 2019. Er doen vanuit het CCNV 14 leerlingen mee aan dit project. Zij werken online samen met de leerlingen uit de andere landen.

Het hoofddoel van het project is het opnemen van ruim 200 interviews met oorlogsgetuigen. Vaak waren de getuigen die de leerlingen interviewen ongeveer net zo oud tijdens de oorlog als onze leerlingen nu zijn. Dat brengt de verhalen voor hen nog dichterbij. De video’s worden door de leerlingen bewerkt en in het Engels ondertiteld, zodat de verhalen van getuigen uit verschillende landen voor iedereen worden ontsloten.

In 2017 ontving het CCNV een delegatie leerlingen vanuit Polen. Tijdens dit bezoek werd een bezoek gebracht aan voormalig kamp Westerbork en aan het Verscholen Dorp in Vierhouten, kregen de leerlingen een rondleiding door Joods Amsterdam en interviewden zij dhr. Piet Edelman over zijn herinneringen aan het bombardement van Rotterdam. Verder dachten zij met hun Poolse leeftijdsgenoten na over de verschillen en overeenkomsten die er waren tussen de oorlog in Polen en in Nederland.

Een jaar later brachten de CCNV-leerlingen een bezoek aan de Griekse school in Elassona en maakten zij intensief kennis met de gebeurtenissen tijdens de oorlog in Griekenland. Vooral het interview met een 104-jarige verzetsheld op de locatie waar deze tijdens de oorlog gevangen gezeten had maakte diepe indruk op de leerlingen. Ook hebben de leerlingen een bezoek gebracht aan het dorpje Domeniko, waar meer dan honderd mannen geëxecuteerd zijn tijdens de oorlog. Het verhaal over dit dorpje hebben we vergeleken met de razzia in Putten. Voor de leerlingen was de reis erg indrukwekkend, niet alleen door alle verhalen die verteld zijn over de Tweede Wereldoorlog, maar ook door de grote cultuurverschillen.

Een deel van de interviews is al te vinden in de online database www.ohie.eu. In het laatste jaar zullen de leerlingen nog verder werken aan het project en meerdere interviews afnemen en ondertitelen. Deze zullen ook worden toegevoegd aan de online database. Als u nog mensen kent die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt en daarover geïnterviewd willen worden, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar unesco@ccnv.nl.

Samenwerking met de Stichting Present

Waarom

Het CCNV hecht als UNESCO-school sterk aan persoonsvorming. Wij willen dat leerlingen niet alleen gevormd worden op cognitief vlak, maar zich ook ontwikkelen tot sociale wezens die een bijdrage leveren aan onze maatschappij in de breedste zin van het woord. De Stichting Present past goed bij de identiteit en de doelen van onze school.

Wat

De Stichting Present is een landelijke organisatie die partijen met elkaar in contact brengt. De leerlingen van het CCNV hebben vanuit hun achtergrond en leeftijd expertise die bij vele volwassenen niet aanwezig is (bijv. kennis op het gebied van ICT, muziek maken). Wij willen projecten vinden die aansluiten bij de belevingswereld van onze leerlingen zodat zij vanuit hun eigen kracht kunnen werken, omdat dat de manier is waarop de beste resultaten bereikt worden. Door de intrinsieke motivatie aan te boren, hopen wij dat de leerlingen vanuit de positieve ervaringen die zij opdoen in de projecten in hun verdere leven hun hand blijven uitstrekken naar de medemens die het minder getroffen heeft, op wat voor vlak dan ook.

Hoe

Geld in te zamelen voor de organisatie van de projecten en het uitvoeren van de projecten.

In 2015 kreeg onze school de mogelijkheid om het werk van de stichting Support 4 Ghanese Kids te steunen. Deze steun bestond uit het overhandigen van honderd afgeschreven tafeltjes en stoelen en meerdere computers van het CCNV.

Bij het regelen van het vervoer kwam de gedachte op om de kinderen die deze tafeltjes en stoelen in hun schooltje gaan gebruiken meer structureel te gaan steunen. De plek waar deze kinderen verblijven, het Fetentaa UNHCR Refugee Camp, kunnen de kinderen wel naar de basisschool maar niet naar het voortgezet onderwijs. Het verlangen om juist als instelling voor voortgezet onderwijs deze kinderen te gaan steunen was geboren. Momenteel sponsoren wij tien studenten in dit vluchtelingenkamp.

De afgelopen drie jaar zijn er actiedagen op school gehouden om geld in te zamelen voor dit goede doel. De afgelopen actiedag heeft meer dan 12.000 euro opgebracht. In oktober 2017 is er voor de derde keer een groep leerlingen en docenten naar Ghana afgereisd. Zij leveren daar onder andere goederen, geven gastlessen en kijken hoe het met de tien studenten gaat.