Unescoschool

In juni 2010 heeft de school de officiële status van Unescoschool gekregen. Unesco is een wereldwijde organisatie die staat voor hoogwaardig onderwijs en solidariteit als bijdrage aan de vrede. Ruim 8500 scholen uit 180 landen nemen deel aan dit scholennetwerk. Unesco werkt met vier thema’s: Duurzame ontwikkeling, Vrede en mensenrechten, Burgerschap en Intercultureel Leren.

Het CCNV en Unesco passen goed bij elkaar. Vanuit onze christelijke identiteit hechten we veel waarde aan maatschappelijke betrokkenheid, dichtbij en veraf. We willen dat leerlingen van het CCNV verder leren kijken dan de schoolmuren, dat ze duurzaam leren omgaan met de omgeving en ervaren wat (internationale) verbondenheid en solidariteit is. En we staan voor hoogwaardig onderwijs.

Al jaren kent het CCNV een traditie van internationale contacten, die van groot belang zijn voor de ontwikkeling van de leerlingen. De school heeft voor een aantal leerlingen uit 3 havo en voor leerlingen uit 4 vwo die het vak Duits of Frans hebben, een uitwisselingsprogramma met Duitsland of Frankrijk en één keer in de drie jaar ontvangen we studenten van het Ringwood College uit Melbourne, Australië.

In 2015 kreeg onze school de mogelijkheid om het werk van de stichting Support 4 Ghanese Kids te steunen. Deze steun bestond uit het overhandigen van honderd afgeschreven tafeltjes en stoelen en meerdere computers van het CCNV.

Bij het regelen van het vervoer kwam de gedachte op om de kinderen die deze tafeltjes en stoelen in hun schooltje gaan gebruiken meer structureel te gaan steunen. De plek waar deze kinderen verblijven, het Fetentaa UNHCR Refugee Camp, kunnen de kinderen wel naar de basisschool maar niet naar het voortgezet onderwijs. Het verlangen om juist als instelling voor voortgezet onderwijs deze kinderen te gaan steunen was geboren. Momenteel sponsoren wij tien studenten in dit vluchtelingenkamp.

De afgelopen drie jaar zijn er actiedagen op school gehouden om geld in te zamelen voor dit goede doel. De afgelopen actiedag heeft meer dan 12.000 euro opgebracht. In oktober 2017 is er voor de derde keer een groep leerlingen en docenten naar Ghana afgereisd. Zij leveren daar onder andere goederen, geven gastlessen en kijken hoe het met de tien studenten gaat.

De school kent een leerlingenwerkgroep die zich inzet voor de Unesco-activiteiten. Heb jij ook interesse om je in te zetten voor deze werkgroep? We zijn altijd op zoek naar enthousiaste leerlingen. Stuur een e-mail naar unesco@ccnv.nl en er wordt contact met je opgenomen.

Erasmus+ Domino project (2015-2017)

‘Gisteren, vandaag en morgen; samenwerken om zo grenzen te overwinnen’
Een terugblik op het Erasmus Domino Project. 

Drie scholen, het Christelijk College Nassau-Veluwe, Gelde Sapon (Griekenland) het Gymnasium-Bad-Essen hebben het Domino Project van 2015 tot 2017 inmiddels afgerond. Zij hebben gezamenlijk elkaars geschiedenis en elkaars huidige leven in ieders land bestudeerd en nagedacht over hun gekozen thema in de toekomst. Dit alles om onze grenzen te doen vervagen en vooroordelen weg te nemen.

Het was een boeiende tijd waarin de verschillen tussen onze leerlingen, scholen en landen tijdens de samenwerking  zeker aanwezig waren. Met de beurs van Erasmus werd de mogelijkheid geboden om elkaar meerdere malen te ontmoeten waardoor de verschillen vervaagden en vriendschappen ontstonden.

Een kort overzicht van het Domino project:

In de eerste periode zijn we bezig geweest met het thema ‘Gisteren’. De leerlingen hebben gewerkt aan een project over de Berlijnse muur. We hebben aandacht besteed aan onder andere de geschiedenis, de koude oorlog en de val van de muur. De leerlingen moesten een thema kiezen dat met de Berlijnse muur te maken had. Ze hebben hier verschillende opdrachten bij gemaakt en aan het eind presenteerden ze hun product.

Een paar voorbeelden van opdrachten waren; zoek krantenberichten uit die tijd (Nederlandse en Duitse) en vergelijk ze, hoe ging men gekleed in die tijd en hoe zag de DDR er geografisch uit?

In de tweede periode zijn we bezig geweest met het thema ‘Vandaag’. Op zondag 10 april 2016 kwamen Griekse docenten en leerlingen naar onze school in Harderwijk, de Duitse groep uit Bad-Essen kwam een dag later.  Tijdens onze tijd samen hebben de leerlingen opdrachten uitgevoerd met de volgende thema’s: vluchtelingen, mode, economie en politiek. Zij hebben hun thema uitgewerkt en gekeken naar de huidige situatie en de problemen van vandaag. De leerlingen moesten hun gekozen thema presenteren aan elkaar. Door deze samenwerking kregen we een beeld van de ‘topics’ of ‘thema’s’ van drie landen. Daarnaast is er een cultureel en sportief programma samengesteld. Een onderdeel was een bezoek aan Amsterdam en Delft. Natuurlijk is ook het stadhuis in Harderwijk bezocht.

In de derde periode was het thema ‘Morgen’. Dit hebben de leerlingen ook weer in het Engels voorbereid. Binnen dit thema koos elke leerling een onderwerp, die zij in een creatieve opdracht hebben omgezet. De vraag die ze hierin verwerkt hebben was: “Hoe ziet jouw onderwerp er over 25 jaar uit ?” De onderwerpen werden omgezet in een boekwerk, gedicht, folder of schilderij.

In Griekenland hebben de Duitse, Griekse en Nederlandse leerlingen vervolgens de uitkomsten van elk thema met elkaar vergeleken. Daarna is elk thema gepresenteerd aan de groep. Discussiepunten waren: Hoe zou het over 25 jaar zijn met de vluchtelingen en hoe lossen wij, de Duitsers en de Grieken dit op? Verschilt dit van de Duitse en Nederlandse oplossing?

Ook bezochten wij de steden Alexandroupolis, Kavala en Xanthi. De groep logeerde een week in een Grieks gastgezin. Een geweldige belevenis die we nooit meer vergeten. Deze twee jaar hebben we mede te danken aan de Erasmus-beurs en de medewerking van docenten en de schoolleiding van het Christelijk College Nassau-Veluwe.

Mw. Schippers, coördinator Erasmus+ project Domino