Science-school

De Science-school is het ‘exacte broertje’ van de Bizz-school. Vanaf het schooljaar 2018-2019 kan de Science-school worden gevolgd door havoleerlingen in de bovenbouw.

De basis van de Science-school is het vak Natuur, Leven en Technologie (NLT). Bij dit vak worden onderwerpen via modules behandeld. Een voorbeeld daarvan is de module Forensisch Onderzoek. Bij deze module wordt een spannende moordzaak opgelost. Hierbij spelen verschillende exacte vakken een rol, zoals natuurkunde, scheikunde en biologie. Bij de Science-school wordt vanuit verschillende vakgebieden een probleem belicht, niet alleen theoretisch maar ook praktisch: je verricht een onderzoek en werkt daarnaast in groepen van drie leerlingen.

In de Science-school ga je aan de slag met een groot project dat beter aansluit bij het vervolgonderwijs. Je gaat verschillende onderzoeksvaardigheden leren en bedrijven, instellingen en vervolgopleidingen bezoeken. In 5 havo voer je het profielwerkstuk uit binnen de Science-school, deze kan gekoppeld worden aan opdrachten uit het bedrijfsleven of aan bètastudies. Kortom, de Science-school is praktisch gericht en je krijgt van alle bètavakken wat mee. Een mooie stap op weg naar een vervolgopleiding.

Wil je meer weten over de Science-school op het CCNV? Lees dan de informatiefolder.