Begaafdheidsprofielschool

Het CCNV is Begaafdheidsprofielschool. Dit houdt in dat we deel uitmaken van een landelijk dekkend netwerk van scholen waar getalenteerde leerlingen extra mogelijkheden krijgen. Zo kunnen sommige leerlingen tijdens hun schoolperiode al masterclasses op de universiteit volgen. Andere leerlingen kunnen deelnemen aan diverse verrijkingstaken, waaraan ze individueel of in (kleine) groepen werken. Sleutelwoord hierbij is maatwerk: het gaat erom dat de leerling een op hem of haar afgestemde taak krijgt.

Om dit maatwerk te kunnen leveren is het Talentcentrum in het leven geroepen: speciaal voor dit doel geschoolde docenten houden zich bezig met de individuele begeleiding van getalenteerde leerlingen.

Op het gebied van onderwijs aan hoogbegaafden werken we intensief samen met het christelijk basisonderwijs in Harderwijk (VCO) en het landelijk netwerk van BPS-scholen.

Omdat we ons willen inzetten voor meer- en hoogbegaafde leerlingen, bestaan op het CCNV mogelijkheden om de vwo-opleiding anders in te richten dan de standaard manier. Het ministerie van OC&W heeft ons toestemming verleend om de vwo-opleiding in vijf schooljaren aan te bieden, waardoor leerlingen het diploma een jaar eerder behalen. Concreet betekent dit dat leerlingen in de derde klas vooruit werken en alvast de helft van leerjaar 4 doen. Vanuit de derde klas worden de deelnemende leerlingen bevorderd naar 5 vwo en doen met terugwerkende kracht de andere helft van klas 4.

Leerlingen die al heel goed weten wat zij als vervolgopleiding willen gaan doen en/of die goed planmatig en zelfstandig kunnen werken, kunnen voor dit versnelde vwo in aanmerking komen, na voorbereidende gesprekken (en eventueel tests) met hun ouders, mentor en afdelingsleider. Zij zullen worden begeleid door het Talentcentrum.

Ook kunnen we verrijkt vwo bieden. Leerlingen die behoefte hebben aan meer uitdaging of meer verdieping kunnen hiervoor in het Talentcentrum terecht. Er zijn diverse mogelijkheden: online proef studeren, lesgeven op de (Leonardo-) basisschool en ontwikkelen van coachingsvaardigheden zijn slechts enkele voorbeelden. Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met het talentcentrum@ccnv.nl

Het Talentcentrum is er voor leerlingen die:

– erg hard door de lesstof heen gaan
– de motivatie hebben om met hun lesstof een stuk verder te gaan dan in de les kan
– toe zijn aan een wedstrijd op niveau (taalolympiade, scienceolympiade enz)
– aan de slag willen met hun creatieve talenten
– altijd goede cijfers haalden, maar nu niet meer
– merken dat hun motivatie weg is

Je kunt met ons contact opnemen door te mailen naar talentcentrum talentcentrum@ccnv.nl.

Het CCNV is Topsport Steunpunt Gelderland en aangesloten bij het Olympisch netwerk. Dit is opgericht door NOC-NSF en zet zich in voor talentvolle sporters en topsporters.

De school heeft hiermee toegezegd structurele voorzieningen te creëren voor talentvolle sporters onder de leerlingen. De speciale regelingen gelden ook voor leerlingen die op een ander gebied talent hebben, bijvoorbeeld op het gebied van muziek, dans en toneel.
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met dhr. J. van de Wetering via topsportcentrum@ccnv.nl.