Vervolgopleiding

Aanmelden voor je vervolgopleiding? Dat gaat via Studielink (www.studielink.nl). Voor advies en hulp kan je een afspraak maken met je decaan.

Handige links

www.studielink.nl – Hier schrijf je je in voor bijna alle opleidingen, ook informatie over studiefinanciering en lotingstudies.

www.studiekeuze123.nl – Overzicht van alle open dagen van hogescholen en universiteiten.

www.hbostart.nl – Handige site met alle HBO opleidingen, ook met studentenoordeel en studietempo.

www.universiteitstart.nl – Idem, maar dan voor universiteiten.

schoolweb.nl – Interessante site met informatie over opleidingen na de middelbare school.

University college Utrecht – Engelstalige universiteit, internationaal georiënteerd, met selectie.

www.worldwide.edu – Nuttige site voor iedereen die in het buitenland wil studeren.

www.123studie.nl – Info over studies en een gratis studiekeuze test.

Regeling bezoeken open dagen

4 vwo: Bezoek van open- en meeloopdagen vindt plaats in eigen tijd.

4 havo en 5 vwo: Leerlingen bezoeken minstens één open- of meeloopdag.

Het vrij vragen verloopt via coördinator leerlingzaken. De leerling levert een uitnodiging van de open dag met handtekening van één van de ouders/verzorgers in bij de coördinator leerlingzaken.

5 havo en 6 vwo: Vrij vragen voor open- en meeloopdagen gebeurt in overleg met de coördinator leerlingzaken. De leerling levert een uitnodiging van de open dag met handtekening van één van de ouders/verzorgers in bij de coördinator leerlingzaken.

In de toetsweek wordt er geen vrij verleend voor het bezoeken van open- en meeloopdagen. Een uitzondering wordt gemaakt voor sollicitatiegesprekken en afspraken voor een selectie.