Vakantie 2017-2018

Vakantie Periode
Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie 25 december 2017 t/m
5 januari 2018
Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 2 maart 2018
Goede Vrijdag 30 maart 2018
Pasen 2 april 2018
Meivakantie 27 april t/m 11 mei 2018
Pinksteren 21 mei 2018
Zomervakantie 16 juli t/m 24 augustus 2018