Leerlingenraad

De leerlingenraad is de organisatie op het CCNV die opkomt voor de belangen van  leerlingen. Wij zijn een groep leerlingen die namens de leerlingen het college van bestuur controleert en met ze in discussie gaat als dat nodig is. Daarnaast praat en beslist de leerlingenraad mee over zaken die voor leerlingen belangrijk zijn. Ook hebben wij zitting in de medezeggenschapsraad en zijn wij vertegenwoordigd in de sollicitatiecommissie van de docenten.

De vergaderingen van de leerlingenraad mogen door iedereen worden bijgewoond en enthousiaste leerlingen zijn altijd welkom. We vergaderen eens in de twee weken op de dinsdag na het zevende uur in lokaal T49. We houden de leerlingen op de hoogte van wat wij doen door middel van de e-mail en de ELO op Magister.

Is je interesse gewekt en wil je graag lid worden? Stuur dan een mail naar leerlingenraad@ccnv.nl  met daarin je naam, klas en motivatie. Dan laten we zo snel mogelijk iets van ons horen. Als je een klacht hebt, kan je die ook naar dat e-mailadres sturen.

Het leerlingenstatuut CCNV 2020-2022 is hier te lezen.