Pregymnasium

Om al wat in de stemming te komen voor het vwo op het CCNV kan een groep 8 leerling die naar atheneum klas 1 of gymnasium klas 1 van het CCNV gaat, deelnemen aan ons pregymnasium. Op vier woensdagmiddagen van 14.00 tot 15.30 uur krijgen deze leerlingen lessen van vier verschillende docenten over vier verschillende vakken. Ook het schooljaar 2020-2021 stellen we een interessant en uitdagend programma voor hen samen. U kunt uw kind zelf opgeven, graag in overleg met de leerkracht van de basisschool.

De lessen in het schooljaar 2020-2021 zullen plaatsvinden op de volgende woensdagmiddagen: 3 maart, 10 maart, 17 maart en 24 maart 2021.

Opgeven kan door een e-mail te sturen naar gymnasium@ccnv.nl. Vermeld u daarbij de naam van uw zoon/dochter, basisschool en plaatsnaam.

CCNV_2017_pregymnasium