Aanmeldprocedure

Aanmelding voor de brugklassen 2020-2021 gaat via de basisschool. De basisschool ontvangt hiervoor het aanmeldingsformulier en de aanmeldingsprocedure. Het aanmeldingsformulier deel 1 wordt door de ouders/verzorgers ingevuld. De leerkracht van de basisschool vult het formulier deel 2 voor aanvullende gegevens in (het onderwijskundig rapport).

Gelieve uw aanmelding voor 1 maart 2020 inleveren. Dat geldt ook voor de instroom in een tweede klas en hoger.

Heeft u vragen, dan kunt u mailen naar dhr. R. Venema, afdelingsleider klas 1 en 2, via r.venema@ccnv.nl.

Aanmeldingsformulier 2019-2020 Brugklas deel 1+2