Aanmeldprocedure

Aanmelden brugklas

Uw kind heeft de basisschool bijna afgerond en gaat naar de middelbare school. De basisschool geeft een schooladvies over welke studie het beste bij uw kind past. Het CCNV hanteert voor toelating minimaal een havo-advies.

Wij kijken er naar uit uw kind te verwelkomen op onze school. Na de kerstvakantie ontvangen de basisscholen van ons de aanmeldingsformulieren.

Het aanmeldingsformulier deel 1 wordt door u, ouders/verzorgers van de leerling, ingevuld. De leerkracht van de basisschool vult het formulier deel 2 in voor aanvullende informatie (het onderwijskundig rapport). De basisschool zorgt ervoor dat de aanmeldingsformulieren bij het CCNV binnenkomen.

Voor toelating tot het CCNV volgen wij het advies van de basisschool.

Voor de zomervakantie (woensdagmiddag 30 juni 2021) organiseren wij een kennismakingsdag voor de nieuwe brugklasleerlingen. Op deze dag kan uw kind alvast kennismaken met de school, de klas en de mentor.

Heeft u vragen, of wilt u het aanmeldingsformulier ontvangen omdat u bijvoorbeeld buiten de regio woont, dan kunt u mailen naar mw. Dieke Havinga, afdelingsleider klas 1 en 2, via d.havinga@ccnv.nl.

Uw aanmelding dient vóór 6 maart 2021, via de basisschool van uw kind, ingeleverd te zijn.

Aanmelden leerjaar 2 en hoger

Wilt u het aanmeldingsformulier ontvangen, omdat u uw kind wilt inschrijven bij het CCNV voor leerjaar 2 of hoger? Dan kunt u mailen naar de betreffende afdelingsleider.

U wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek dient plaats te vinden vóór 6 maart 2021. Indien dit na 6 maart 2021 plaatsvindt, wordt uw kind na het gesprek op een wachtlijst geplaatst.

Leerjaar 2: mw. D. Havinga, afdelingsleider klas 1 en 2, via d.havinga@ccnv.nl

Havo 3 en 4: mw. H. Boeve, afdelingsleider havo 3 en 4, via h.boeve@ccnv.nl

Vwo 3, 4 en 5: mw. M. Berthou, afdelingsleider vwo 3, 4 en 5, via m.berthou@ccnv.nl

In alle gevallen wordt de aanmelding definitief na ontvangst van:

-Overgangsbewijs

-Cijferlijst

-Ingevuld deel 2 van het aanmeldingsformulier door de huidige school en deel 1 van het aanmeldingsformulier door ouder(s)/verzorger(s)

-Kopie identiteitsbewijs