Aanmeldprocedure

Aanmelding voor de brugklassen 2018-2019 gaat via de basisschool. De basisschool ontvangt hiervoor het aanmeldingsformulier en de aanmeldingsprocedure. Het aanmeldingsformulier deel 1 wordt door de ouders/verzorgers ingevuld. De leerkracht van de basisschool vult het formulier deel 2 voor aanvullende gegevens in (het onderwijskundig rapport).

Gelieve uw aanmelding voor 1 maart 2018 inleveren. Dat geldt ook voor de instroom in een 2e klas en hoger.

Heeft u vragen, dan kunt u mailen naar dhr. R. Venema, afdelingsleider brugklassen, via r.venema@ccnv.nl.

aanmeldingsformulier-2017-2018-brugklas-deel-12

aanmeldingsformulier-2017-2018-leerjaar-2-deel-1

aanmeldingsformulier-2017-2018-leerjaar-2-deel-2