De leerlingen in 6 vwo en 5 havo sluiten hun tijd op de middelbare school door corona op een buitengewone manier af. De voorbereidingen voor hun eindexamen gaan door en daar horen het maken van schoolexamens ook bij. Om de examenleerlingen hierbij extra te ondersteunen, biedt het Christelijk College Nassau-Veluwe extra bijspijkerlessen aan. Deze extra lessen worden gegeven voorafgaand aan de toetsweken door bureau JAM uit Harderwijk. Vanaf de tweede toetsweek, in januari, worden de extra bijspijkerlessen ook aangeboden aan leerlingen uit 4 havo en 5 vwo. Leerlingen kunnen zich inschrijven voor twee vakken en volgen daarna minstens drie begeleidingsmomenten van 70 minuten. Tijdens deze lessen wordt er door medewerkers van JAM extra uitleg gegeven, vragen beantwoord en oefenen leerlingen met de toetsstof. Oud-docent Peter Breure geeft steunles scheikunde: ,,Tijdens de lessen heeft iedereen topconcentratie en knallen we met z’n allen. Het is mooi om te zien dat de leerlingen tijdens de herhalingsmomenten meer verbanden gaan zien in de lesstof. Ik hoop de examenleerlingen te helpen net dat stapje hoger te kunnen zetten.’’ Het bijspijkertraject wordt door het CCNV en JAM kosteloos aangeboden: de subsidie die toegekend is aan scholen in Nederland om hiaten, ontstaan tijdens de coronaperiode, het hoofd te bieden, wordt ingezet om deze extra ondersteuning te bekostigen.