We zijn verdrietig en verslagen dat wij onze docent en collega Rick de Groot op zo’n jonge leeftijd moeten missen. Rick is voor velen op het Christelijk College Nassau-Veluwe van grote betekenis geweest. We herinneren Rick als een goede docent economie die met humor en positieve energie zijn lessen verzorgde. Zijn liefdevolle zorg en aandacht voor leerlingen en collega’s zullen we niet vergeten.

We verliezen in Rick een toegewijde collega en een bevlogen docent economie, die erg geliefd was bij zijn leerlingen. Wij wensen zijn vrouw Jantine en zoon Seth heel veel sterkte en Gods nabijheid toe.

‘Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!’

– Ik zal er zijn, Sela