Leefregels

Wij gaan respectvol met elkaar om

Wij gebruiken social media volgens de gedragscode van het CCNV

Wij zetten onze fiets in de fietsenstalling

Wij hebben onze mobieltjes in de lokalen uitstaan en in de telefoontas of niet zichtbaar, tenzij de docent toestemming geeft voor gebruik in de les

Wij zijn tijdens de pauzes en de lessen niet in de gangen

Wij eten en drinken alleen in de overblijfruimten

Wij gooien afval in de afvalbakken

Wij zitten niet op de tafels

Wij gebruiken geen kauwgum in de school

Wij roken niet op het schoolterrein

Wij drinken geen alcohol en gebruiken geen drugs tijdens schoolactiviteiten

Wij houden op deze manier samen de school leefbaar

Er zijn schoolregels ingesteld om onderwijs met aandacht voor elke leerling op het CCNV mogelijk te maken. Dit zijn de Schoolregels 2019-2020.

Protocol Social Media

Gedragscode medewerkers en leerlingen

Integriteitscode CCNV

Protocol Cameratoezicht

Gezonde schoolkantine CCNV

Sponsorbeleid CCNV

Convenant scholen-voor-primair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring-2015-2018

Privacyreglement

Anti-Pestprotocol

Op onze school is een anti-pestprotocol aanwezig. Mentoren die te maken krijgen met een plaag- of pestsignaal ondernemen de acties die in het protocol genoemd worden. Ouders worden hierbij betrokken.

Het antipest-protocol en de bijlage No Blame-methode kun je hier lezen.