Leefregels

Wij gaan respectvol met elkaar om.

Wij gebruiken de wifi op onze devices volgens de gedragscode van het CCNV.

Wij zetten onze fiets in de fietsenstalling.

Wij hebben onze mobieltjes in de lokalen uitstaan en in de telefoontas of niet zichtbaar, tenzij de docent toestemming geeft voor gebruik in de les.

Wij zijn tijdens de pauzes en andere lesvrijemomenten in de overblijfruimte. De gangen houden we leeg en rustig.

Wij eten en drinken alleen in de overblijfruimten of buiten.

Wij gooien afval in de afvalbakken.

Wij zitten op de stoelen en banken, op de tafels leggen we alleen spullen neer.

Kauwgum eten we buiten school en we spugen het uit in de vuilnisbak.

Het schoolterrein houden we rookvrij.

Wij drinken geen alcohol en gebruiken geen drugs tijdens schoolactiviteiten.

Wij houden op deze manier samen de school leefbaar

Er zijn schoolregels ingesteld om onderwijs met aandacht voor elke leerling op het CCNV mogelijk te maken. Dit zijn de Schoolregels 2020-2021.

Protocol Social Media

Gedragscode medewerkers en leerlingen

Integriteitscode CCNV

Protocol Cameratoezicht

Gezonde schoolkantine CCNV

Sponsorbeleid CCNV

Convenant scholen-voor-primair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring-2015-2018

Privacyreglement

Anti-Pestprotocol

Op onze school is een anti-pestprotocol aanwezig. Mentoren die te maken krijgen met een plaag- of pestsignaal ondernemen de acties die in het protocol genoemd worden. Ouders worden hierbij betrokken.

Het antipest-protocol en de bijlage No Blame-methode kun je hier lezen.