CCNV

Het Christelijk College Nassau-Veluwe is een school met een lange historie en een schat aan ervaring. We willen graag dat je een plezierige tijd op de middelbare school hebt. Daarom bieden wij onderwijs met aandacht. Uit het rapport van de onderwijsinspectie blijkt dat we een kleinschalige school zijn, die veel activiteiten voor leerlingen aanbiedt en een zorgzame cultuur kent. Bij ons zal je niet alleen veel leren, je zult je ook ontwikkelen als mens, met al je talenten en mogelijkheden. We zijn benieuwd naar jou en we hopen dat je het bij ons naar je zin zult hebben.

Identiteit

Het Christelijk College Nassau-Veluwe is een leer- en leefomgeving waarin we leren en werken aan de toekomst van onze jongeren. Dat doen we samen: leerlingen, medewerkers en ouders. We laten ons daarbij inspireren door christelijke waarden. Voor het onderwijs aan het Christelijk College Nassau-Veluwe geldt de Bijbel als uitgangspunt. Het Christelijk College Nassau-Veluwe is een open, christelijke schoolgemeenschap waar alle leerlingen, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond, welkom zijn. Iedereen die dat respecteert, is van harte welkom op onze school. We geven vorm aan onze identiteit door samen de dag te openen, we geven godsdienstlessen en staan stil bij de christelijke feestdagen. In de dagelijkse omgang met elkaar is de Bijbel onze leidraad. Wij zien het als onze opdracht om vanuit onze christelijke identiteit leerlingen te leren verantwoorde keuzes te maken in het leven, nu en in de toekomst. Vanuit de veiligheid van het Christelijk College Nassau-Veluwe leren we onze leerlingen kritische (wereld)burgers te worden. We willen graag van betekenis zijn voor elkaar en ook voor de samenleving.

Het Christelijk College Nassau-Veluwe organiseert zijn onderwijs rond drie pijlers: kwaliteit, talent en wereld. Aandacht voor kwaliteit binnen de lessen, aandacht voor talenten van elke leerling en aandacht voor de wereld waarin wij leven vormen onze basis.

Onze school is van oudsher een lyceum, een school voor havo, atheneum en gymnasium, met een rijke historie. We bestonden op 8 september 2019 honderd jaar! Ons doel is dat jij bij ons een diploma haalt. Niet iedereen leert op dezelfde manier en daar hebben we oog voor. Omdat we een kleinschalige school zijn, kennen we je goed en kunnen we je gericht begeleiden naar je diploma toe.

Iedereen heeft talenten, dingen waar je goed in bent of die je erg graag doet. We willen je de ruimte geven je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Het CCNV heeft een eigen theaterzaal waar we veel gebruik van maken. Leerlingen kunnen toneelspelen, zingen, dansen, musiceren, of de techniek verzorgen. Musicals, voorstellingen en diverse toneeluitvoeringen bieden hiervoor de gelegenheid. Sommige leerlingen sporten op hoog niveau. Zij kunnen terecht bij het Topsportcentrum waardoor zij school en het beoefenen van hun sport beter kunnen combineren. Onze school is een begaafdheidsprofielschool. In het Talentcentrum kunnen leerlingen terecht wanneer zij naast de gewone lessen iets extra’s willen leren. Onderzoeksprojecten uitvoeren, online studeren of je verdiepingsstof eigen maken. Omdat we ons willen inzetten voor meer- en hoogbegaafde leerlingen, bestaan op het Christelijk College Nassau-Veluwe mogelijkheden om de vwo-opleiding anders in te richten dan de standaard manier. Het ministerie van OC&W heeft ons toestemming verleend om de vwo-opleiding in vijf schooljaren aan te bieden, waardoor leerlingen het diploma een jaar eerder behalen. Het behoort allemaal tot de mogelijkheden op het CCNV. Er is immers niets mooiers dan dat jij je passie ontdekt en je daar volledig voor inzet. We zijn op alle leerlingen even trots!

Een school bereidt leerlingen voor op de maatschappij. Internet, mail en sociale media brengen de wereld dichterbij. Omdat Engels de eerste wereldtaal is, volg je, als je naar het vwo gaat, het vak versterkt Engels. Je kunt ervoor kiezen om in de derde en vijfde klas het Cambridge Certificate te halen, een internationaal erkend diploma.

Het Christelijk College Nassau-Veluwe maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van Unesco-scholen. In dit netwerk staan internationale contacten en de thema’s burgerschap, duurzaamheid en intercultureel leren centraal. Op onze school komen deze thema’s terug in projecten, tijdens excursies en in uitwisselingen met scholen in het buitenland. Onze christelijke identiteit geven we ook handen en voeten door actie te voeren voor goede doelen, soms dichtbij en soms verder weg. In het schooljaar 2020-2021 zamelen we geld in voor  de organisatie van de projecten van Stichting Present Harderwijk.