CCNV ABC

Klik op de gewenste letter om snel te navigeren:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZA

Aanmelding voor de brugklassen 2021-2022 gaat via de basisschool. De basisschool ontvangt hiervoor het aanmeldingsformulier en de aanmeldingsprocedure. Aanmelden voor de tweede klas en hoger kan ook. Kijk hier voor meer informatie.

Uw kind absent melden kan door te mailen naar: absentmelden@ccnv.nl.

De school organiseert het hele jaar door verschillende activiteiten, zoals een projectdag, een dag voor het goede doel, excursies en meer. Kijk op de kalender voor de aankomende activiteiten.
Onze agenda is hier te vinden.
Op onze school is een anti-pestprotocol aanwezig. Mentoren die te maken krijgen met een plaag- of pestsignaal ondernemen de acties die in het protocol genoemd worden. Ouders worden hierbij betrokken. Het antipest-protocol en de bijlage No Blame-methode is hier te downloaden.

B

Het CCNV is Begaafdheidsprofielschool. Dit houdt in dat we deel uitmaken van een landelijk dekkend netwerk van scholen waar getalenteerde leerlingen extra mogelijkheden krijgen. Zo kunnen sommige leerlingen tijdens hun schoolperiode al masterclasses op de universiteit volgen. Meer informatie is hier te lezen.

Leerlingen met passie voor bèta die in een havo, havo/atheneum of atheneum brugklas en in de tweede klas havo of atheneum zitten, kunnen kiezen voor deze route. Bèta+ leerlingen volgen twee uur per week extra bètalessen onder schooltijd. Meer informatie is hier te lezen.

Alles over de Bizz-school kun je lezen in de informatiefolder-bizz-school.

De school is eigenaar van de schoolboeken en leerlingen krijgen de benodigde boeken in bruikleen. De boeken moeten in goede staat en onbeschreven terug worden gegeven aan het eind van het schooljaar. Lees in Schoolboeken en lesmateriaal 2020-2021 meer informatie.

Het CCNV biedt vijf soorten brugklassen aan: theaterhavo, havo, havo/atheneum, atheneum en gymnasium. Hier is meer te lezen over de verschillende brugklassen.

Soms is het prettig voor leerlingen om wat extra, persoonlijke begeleiding voor een bepaald vak te hebben. Aangezien hier in de les niet altijd de tijd voor is, is er het Bijspijkerbureau. Er worden bijlessen gegeven door havo/vwo-bovenbouwleerlingen. Lees hier meer informatie over het Bijspijkerbureau.

BYOD staat voor ‘bring your own device’. Klik hier voor meer informatie.

C

Op onze school bieden wij aan leerjaar 3 vwo leerlingen de mogelijkheid om in juni het Cambridge English First examen (oftewel FCE) af te leggen. Het FCE is een logisch vervolg op het vak versterkt Engels. Dit examen is een internationaal erkend Engels taalexamen waar 5 verschillende vaardigheden in de Engelse taal (Use of English, Reading, Writing, Listening, Speaking) worden getoetst op het ERK-niveau B2. Door het afleggen van dit examen leg je bouwstenen voor de weg naar het hoger onderwijs en vergroot je je keuzemogelijkheden voor studie of werk. Bovendien met een certificaat op zak heb je een officieel bewijs van je taalniveau dat overal erkend en geaccepteerd is.

Na het behalen van het Cambridge English First examen kan je kiezen om je Engels naar het Advanced niveau (ERK-niveau C1) te verhogen. Dit traject bieden wij in de vorm van Versneld Engels. In het 4e en 5e jaar van je vwo-leerweg word je klaargestoomd voor het Cambridge English Advanced examen (oftewel CAE). In leerjaar 5 vwo leg je je examen af waar dezelfde vaardigheden worden getoetst. Cambridge English Examen Certificate (CAE) levert echt een meewaarde. Niet alleen is dit certificaat wereldwijd erkend is op universiteiten en bedrijven,  het geeft ook veelal vrijstelling van toelatingsexamens op Engelstalige en internationale opleidingen. Omdat Engels een steeds grotere plaats inneemt in zowel de arbeidsmarkt als in de universiteiten, ligt het voor de hand voor het CCNV om deze mogelijkheden aan te bieden aan onze vwo-leerlingen.

Praktisch:

beide examens worden in juni in Utrecht gehouden en de uitslag wordt in juli/augustus bekend gemaakt.

Kijk hier voor de contactgegevens van de school.

D

De decanen begeleiden het gehele proces van LOB (LoopbaanOriëntatieBegeleiding). Ze geven mentoren, leerlingen en ouders informatie over profiel- en vakkenkeuzemogelijkheden, over vervolgstudies, beroepen, studiefinanciering en meer. Lees hier meer over wat de decanen kunnen betekenen.

De dyslexie- en dyscalculiecoach is verantwoordelijk voor dyslexieonderzoek, begeleiding en het toekennen van faciliteiten bij dyslexie en/of dyscalculie. Lees hier meer over de begeleiding die het CCNV aanbiedt.

E

De examenregeling is hier te vinden.

Naast activiteiten binnen en buiten school, organiseert het CCNV ook regelmatig excursies. Deze kunnen één dag duren, maar ook meerdere dagen, zoals een excursie naar het buitenland. Een overzicht van de excursies is te vinden in het overzicht Schoolkosten 2020-2021 definitief tm dec. 2020.

F

Leerlingen die last hebben van faalangst leveren op school minder goede prestaties dan vooraf werd verwacht. Thuis beheersen ze de stof, maar als ze op school een toets of overhoring krijgen, klappen ze dicht. Vaak worden zulke leerlingen geplaagd door angst dat het mis zal gaan. Juist door die angst gaat het vaak verkeerd. Vanaf dit schooljaar geeft JAM ‘in company’ faalangstreductietraining op het Christelijk College Nassau-Veluwe. Lees hier meer.

Alle informatie over financiën, waaronder schoolkosten, boeken en de ouderbijdrage, is hier te lezen.

Het fotoalbum, met foto’s van actuele schoolactiviteiten en -gebeurtenissen, is hier te vinden.

G

Voor leerlingen die weleens behoefte hebben aan een momentje van rust tijdens een drukke schooldag, die misschien met dingen worstelen of die het leuk lijken om leerlingen uit andere klassen te leren kennen, is er elke woensdag in de grote pauze een gezellige bijeenkomst van de leerlingengebedsgroep. Iedereen is dan welkom in lokaal M.27.

Voor de informatieverstrekking-aan-gescheidenouders geldt op het CCNV een regeling. Deze regeling vindt u hier.

Zo-vital verzorgt onze gezonde schoolkantine. Vanaf begin 2017 hebben we een schoolkantine met veel ruimte voor de betere keuze (het aanbod bestaat uit minimaal 60% betere keuzes). Dit zijn producten die je in een gezond eetpatroon vaak mag eten. Een gezonde schoolkantine maakt kiezen voor gezondere producten voor de hand liggend, door ze vooraan te leggen en aantrekkelijk te presenteren. Er wordt ook groente en fruit aangeboden.

Onze schoolkantine voldoet per begin 2017 aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines. Elk jaar vanaf 2016-2017 brengen wij het aanbod in de schoolkantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie.

Ben je een groep 8 leerling, of bent u ouder van een groep 8 leerling? Op deze pagina staat alle informatie voor aankomende brugklasleerlingen. Nieuwsgierig geworden naar onze school? Bekijk het introductiefilmpje.

De letters GSA staan voor Gender and Sexuality Alliance. De GSA zet zich in voor acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit en vindt dat iedereen op hun school de vrijheid heeft om te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden. De GSA is er voor iedereen! Wie of wat je nu bent, je mag jezelf zijn op het CCNV! De GSA organiseert elk jaar Paarse vrijdag, dé dag dat we met elkaar in kleur laten zien dat iedereen op CCNV zichzelf mag zijn! Wil je meer weten over de GSA? Mail dan naar gsa@ccnv.nl

H

Voor leerlingen die moeite hebben met leren, het plannen en/of maken van huiswerk, is JAM|Harderwijk dagelijks op school aanwezig. Medewerkers helpen van 13.30 tot 18.00 uur leerlingen verder met hun schoolwerk, ook als zij moeite hebben met een bepaald vak. Informatie over JAM|Harderwijk op het CCNV is hier te vinden.

I

Download de informatiefolder 2020-2021 hier.

IQbus begeleidt hoogbegaafde leerlingen die belemmerd worden door onder andere een vaste mindset en daardoor ernstige problemen ervaren bij het leren zowel op school als thuis.

De samenwerking met IQbus geeft de ouders van het CCNV de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief hun hoogbegaafde kind door Mieke Brons van de praktijk IQbus op het CCNV te laten begeleiden.

Het voordeel voor het CCNV is dat de lijntjes kort zijn, zodat de begeleiding sneller kan beginnen en beter effect kan hebben. Dit is positief voor alle partijen.

In de informatiefolder-iqbus kunt u lezen wat het aanbod is en ook hoe u uw kind kunt aanmelden voor extra begeleiding.

J

In het kader van horizontale verantwoording is het Jaarverslag 2019 in te zien.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt door het lesgeld en/of benodigdheden te betalen voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is. Lees hier meer over het doen van een aanvraag via het CCNV.

In de brugklas wordt de klassenmentor bijgestaan door twee juniormentoren. Dit zijn leerlingen uit een hogere klas, die de brugklassers uit eigen ervaring goede raad geven bij allerlei praktische zaken en hen kunnen ondersteunen bij bijvoorbeeld huiswerkaanpak. Lees hier meer informatie.

K

Onze klachtenregeling vindt u hier.

Voor vragen over onderwijs kunt u terecht bij de onderwijsinspectie, via het contactformulier op www.onderwijsinspectie.nl of telefonisch op 0800-8051. Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie en seksueel misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen en extremisme en radicalisering kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersonen op het CCNV of het meldpunt vertrouwensinspecteurs via 0900-1113111.

Kunst+ is één van de pluslessen waar brugklasleerlingen en leerlingen in de tweede klas havo en atheneum uit kunnen kiezen en speciaal voor leerlingen die graag creatief bezig willen zijn. Lees hier meer informatie.

Leerlingen worden  in de gelegenheid gesteld een kluisje te huren. Hierin kunnen ze kostbaarheden opbergen of andere zaken die ze niet direct nodig hebben. Alles over het huren van een kluisje is hier te vinden.

L

De leefregels van het CCNV zijn hier te vinden.

De leerlingenraad is de organisatie op het CCNV die opkomt voor de belangen van  leerlingen. Om te weten wat de raad allemaal doet, of om je aan te melden, klik hier.

Kijk voor de lessentabellen van het CCNV in de schoolgids 2020-2021.

Informatie over het gebruik van de liften, klik hier.

M

Tijdens de maatschappelijke stage maken de leerlingen door vrijwilligersactiviteiten kennis met diverse aspecten van de samenleving. Deze Maatschappelijk Stage doen leerlingen uit klas 2 buiten schooltijd gedurende 20 uur. Op het CCNV maakt het doen van een Maatschappelijke Stage deel uit van het onderwijsprogramma, ondanks dat het door de overheid niet meer verplicht is. Voor meer informatie kun je mailen naar de MAS-coördinator dhr. Z. Dobos via  z.dobos@ccnv.nl.

Meer informatie over Magister vindt u hier.

De medezeggenschapsraad is het wettelijke orgaan waarin alle geledingen (leerlingen, ouders, docenten en onderwijsondersteunend personeel) van de school zijn vertegenwoordigd.

In de MR worden veel schoolzaken besproken. De MR geeft advies en heeft bij veel beslissingen die in het belang van de school genomen moeten worden instemmingsrecht. De rector-bestuurder is tijdens (een gedeelte van) de vergadering aanwezig.

De leden van de medezeggenschapsraad dienen bereid te zijn hun taken te vervullen in overeenstemming met de grondslag en doelstelling van de school.

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor zowel de leerling als zijn/haar ouders. Lees hier meer over wat een mentor kan betekenen.

N

Het Nassau Veluwe Contact is het oudercontactblad van de school. Het verschijnt voor elke vakantie en wordt digitaal verzonden.

Een overzicht van alle actuele gebeurtenissen in en rondom de school, is hier te vinden.

O

Elk schooljaar wordt er een Open Huis georganiseerd, net zoals algemene informatieavonden, openlesmiddag Gymnasium. Kijk hier voor een volledig overzicht van onze open dagen- en avonden.

In het Openleercentrum kunnen leerlingen op een rustige plek hun huiswerk maken en aan projecten werken. Daarnaast is er een grote mediatheek te vinden waar leerlingen informatie vandaan kunnen halen voor (profiel)werkstukken en schoolprojecten. Lees hier meer informatie.

Lees hier meer over de organisatie binnen het CCNV.

Het CCNV vindt het contact met ouders erg belangrijk. Hier vindt u meer informatie.

Aan de school is een ouderraad verbonden die ten doel heeft een goede verstandhouding tussen de school en de ouders te bevorderen.

We willen zo goed mogelijk naar de ouders luisteren om te horen wat er onder ouders leeft en om recht te doen aan de positie van de ouders als wettige vertegenwoordigers van de leerlingen. Zo mogelijk wordt de ouderraad zo samengesteld dat het hele voedingsgebied van de school vertegenwoordigd is. De ouderraad vergadert eens in de twee maanden samen met de rector-bestuurder. Ook is de ouderraad actief in de medezeggenschapsraad van de school. U kunt meer lezen via deze link.

De overgangsregels zijn hier te vinden.

P

De PTA’s (Programma voor Toesting en Afsluiting) voor alle leerjaren zijn hier te vinden.

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte is er een speciale ruimte binnen de school, Pluspunt genaamd. In deze ruimte is altijd iemand van het ondersteuningsteam aanwezig. Leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte hebben in deze ruimte hun kluisje. Hierdoor hebben de leden van het ondersteuningsteam elke dag de mogelijkheid om deze leerlingen even te spreken en waar nodig op weg te helpen.

In het derde leerjaar moet een profielkeuze worden gemaakt. Kijk hier voor meer informatie over de verschillende profielen.

R

De namen van de leden van de raad van toezicht zijn te lezen via deze link.

Het rooster is voor leerlingen en ouders/verzorgers in te zien via Magister.

Wanneer basisondersteuning niet voldoende is, is er de mogelijkheid van extra onderwijsondersteuning. Deze ondersteuning wordt gegeven in samenwerking met externe specialisten. Kijk op de routekaart voor meer informatie.

S

Schoolgids 2020-2021 is hier te downloaden.

Onze leerlingen ervaren het CCNV als een veilige school met een goed schoolklimaat.

Een overzicht van de schoolkosten is hier te vinden.

De schooltijden op het CCNV staan hier.

Alles over schoolverzekeringen is hier te vinden.

Lees hier meer over de Science-school.

SLIM geeft de mogelijkheid om soft- en hardware aan te schaffen met veel korting. Kies na het registreren als school: Chr. College Nassau-Veluwe.

Sport+ is één van de pluslessen die brugklasleerlingen en leerlingen uit klas 2 havo en atheneum kunnen kiezen. Zij krijgen dan twee uur extra sportles per week. Meer informatie over Sport+ is hier te vinden.

Tweemaal per jaar is er een spreekavond. De ouders kunnen dan met een aantal docenten over (de vorderingen van) hun kind spreken. Zie voor meer informatie hier.

T

Het Talentcentrum is er voor leerlingen die bijvoorbeeld erg hard door de lesstof heen gaan en die de motivatie hebben om met hun lesstof een stuk verder te gaan dan in de les kan. Het CCNV biedt hiervoor begeleiding. Klik hier voor meer informatie.

Link voor de leerlingen om de enquête voor het tevredenheidsonderzoek in te vullen.

Het CCNV is Topsport Steunpunt Gelderland en aangesloten bij het Olympisch netwerk. Dit is opgericht door NOC-NSF en zet zich in voor talentvolle sporters en topsporters. De school heeft hiermee toegezegd structurele voorzieningen te creëren voor talentvolle sporters onder de leerlingen. De speciale regelingen gelden ook voor leerlingen die op een ander gebied talent hebben, bijvoorbeeld op het gebied van muziek, dans en toneel. Meer informatie is hier te lezen.

Op het Twitteraccount van CCNV zijn alle actuele nieuwtjes te vinden.

U

Het CCNV heeft de officiële status van Unescoschool. Unesco is een wereldwijde organisatie die staat voor hoogwaardig onderwijs en solidariteit als bijdrage aan de vrede. Unesco werkt met vier thema’s: Duurzame ontwikkeling, Vrede en mensenrechten, Burgerschap en Intercultureel Leren. Lees hier meer over welke rol Unesco speelt op het CCNV, net zoals de leerlingenwerkgroep.

Het CCNV heeft een abonnement op de uittrekselbank. Leerlingen kunnen, alleen op school, via deze website meer dan 2700 uittreksels van Nederlandstalige en buitenlandse literatuur vinden. Ook zijn er circa 360 auteursportretten te lezen.

V

Voor alle actuele vacatures en informatie over werken op het CCNV, kijk hier.

Een overzicht van alle vakanties voor schooljaar 2019-2020 is hier te vinden.

Een overzicht van alle vakanties voor schooljaar 2020-2021 is hier te vinden.

Hoe u verlof kunt aanvragen leest u hier.

De vertrouwenspersoon werkt als aanspreekpunt binnen het CCNV voor iedereen die een klacht of probleem heeft die veroorzaakt zijn door ongewenst sociaal gedrag. Beide partijen hebben een relatie met het CCNV (leerling, ouder, personeel). Kijk hier voor meer informatie.

Versterkt Engels is een vak in de leerjaren 1, 2 en 3 van het vwo (zowel atheneum als gymnasium). Versterkt Engels houdt in dat er les gegeven wordt met Engelstalige methoden. De docent spreekt alleen Engels in de les. De vwo-leerlingen worden zo meer voorbereid op hun vervolgstudie aan bijvoorbeeld een universiteit. Bij Versterkt Engels op het CCNV wordt bij de andere vakken lesgegeven in het Nederlands. Voor het begrijpen van deze vakken is de taal dan geen barrière. Leerlingen die het vwo-niveau Engels moeten aankunnen hebben voldoende ondergrond om ook Versterkt Engels aan te kunnen.

Versneld Engels wordt gedurende vier lessen per week aangeboden. Dit geldt zowel voor 4 vwo als voor 5 vwo. In deze lessen wordt de leerling op twee concrete doelen voorbereid:

1) Het behalen van het Cambridge English Advanced (ACE) Certificaat in leerjaar 5 dat officieel (ERK niveau C1) toegang geeft tot Engelstalige universiteiten.
2) Het vervroegd afleggen van het Centraal Eindexamen Engels aan het einde van leerjaar 5. In 6 vwo hoeft de leerling dan geen Engels meer te volgen, zodat hij/zij voldoende tijd heeft om zich op de andere vakken/profielwerkstuk te richten en/of aansluitingsmodules te volgen die door diverse universiteiten worden aangeboden.

Het vak Versneld Engels is geen verplichting. Mocht de leerling er voor kiezen om Versneld Engels niet te gaan volgen, dan komt hij/zij in een reguliere klas.

Omdat we ons willen inzetten voor meer- en hoogbegaafde leerlingen, bestaan op het CCNV mogelijkheden om de vwo-opleiding anders in te richten dan de standaard manier. Leerlingen die al heel goed weten wat zij als vervolgopleiding willen gaan doen en/of die goed planmatig en zelfstandig kunnen werken, kunnen in aanmerking komen voor Versneld Vwo, de opleiding kan dan in vijf jaar worden afgerond, in plaats van de standaard zes jaar. Lees hier meer informatie.

Het CCNV is op zoek naar vrijwilligers die willen surveilleren tijdens de toetsweken en examens. Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover van €5,- per uur. Voor meer informatie en/of aanmelden: stuur een e-mail naar a.otten@ccnv.nl.

Wachtwoord Magister vergeten?

Mail dan naar:

wachtwoorden@ccnv.nl

Z

De zorgcoördinator houdt de kwaliteit van de ondersteuning in het oog. Op het CCNV is mw. J. te Brake zorgcoördinator (j.tebrake@ccnv.nl).