Begeleiding mentor

Iedere leerling heeft een mentor, die het eerste aanspreekpunt is voor zowel de leerling als zijn ouders. In de brugklas verzorgt de mentor ook de studielessen. Hierdoor wordt het contact tussen mentor en klas versterkt. In de loop van het brugjaar maakt de mentor met alle ouders persoonlijk kennis.

Voor alle andere jaarlagen is er aan het begin van het schooljaar een informatieavond waar de ouders kennis kunnen maken met de mentor van hun zoon of dochter. Tot en met het eindexamen is de mentor het centrale aanspreekpunt in de begeleiding op alle drie de leerlijnen.

Juniormentor

In de brugklas wordt de klassenmentor bijgestaan door twee juniormentoren. Dit zijn leerlingen uit een hogere klas, die de brugklassers uit eigen ervaring goede raad geven bij allerlei praktische zaken en hen kunnen ondersteunen bij bijvoorbeeld huiswerkaanpak. Ook zijn zij betrokken bij mentorlessen en activiteiten als klassenavonden.

Jongeren bespreken sommige problemen het liefst met leeftijdgenoten. Ook hier kunnen de juniormentoren hun medeleerlingen met raad en daad terzijde staan.

Mentor- en steunlessen

In de mentorlessen leren de leerlingen hoe ze het best kunnen studeren. Ook over de omgang met elkaar en met de docenten wordt gepraat. Aan de brugklasleerlingen die moeite hebben met de vakken Nederlands, Frans, Engels, Versterkt Engels of wiskunde worden steunlessen in die vakken gegeven. Daarnaast bieden we steunlessen aan voor studievaardigheden. De leerlingen worden daartoe in kleinere groepjes ingedeeld.