Decaan

De decanen en mentoren begeleiden het proces van LOB (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding). Ze geven (mentoren), leerlingen en ouders informatie over profiel- en vakkenkeuzemogelijkheden, over vervolgstudies, beroepen, studiefinanciering, etc.

In het derde leerjaar besteden decanen, mentoren en vakdocenten veel aandacht aan de profielkeuze. De leerlingen maken in het derde leerjaar een interessetest en vullen een schoolbelevingsvragenlijst in. De uitslag hiervan kan richtinggevend zijn voor de te maken profiel- en vakkenkeuze. De decanen organiseren tevens meerdere activiteiten die gericht zijn op de profielkeuze. Leerling uit klas 3 kunnen hun profielkeuze invullen via Zermelo.

In de bovenbouw bereidt de leerling zich voor op de definitieve studiekeuze. De decanen organiseren voorlichtingsactiviteiten voor hoger- en universitair onderwijs. Ook is er elke twee jaar op school een studiemarkt met oud-leerlingen en een beroepenmarkt waar ouders voorlichting geven over hun beroep.

De decanen hebben op donderdag hun decanendag en zijn dan in ieder geval op school te bereiken.

De decanen zijn:
Havo: mw. R . Eisen, r.eisen@ccnv.nl
Vwo: mw. K. van Aller, k.vanaller@ccnv.nl

Wil je nog even kijken welke profielen en vakkenkeuzes er ook al weer zijn? Download dan de profielkeuzeformulieren havo 2021-2022 of  vwo 2021-2022.

Informatie over profiel kiezen en vervroegd vakken afsluiten, vind je hier.

Het vrij vragen voor open- en meeloopdagen verloopt via de coördinator leerlingzaken. De leerling levert een uitnodiging van de open dag met handtekening van één van de ouders/verzorgers in bij de coördinator leerlingzaken.

In de toetsweek wordt er geen vrij verleend voor het bezoeken van open- en meeloopdagen. Een uitzondering wordt gemaakt voor solliciatiegesprekken en afspraken voor een selectie.

4 vwo: Bezoek van open- en meeloopdagen vindt plaats in eigen tijd.

4 havo en 5 vwo: Leerlingen bezoeken minstens 1 open- of meeloopdag.

Over instromen van vmbo-tl naar 4 havo kun je hier lezen.

Wilt u uw kind aanmelden voor leerjaar 2 of hoger? Lees hier onze aanmeldprocedure.