Decaan

De decanen begeleiden het gehele proces van LOB (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding). Ze geven mentoren, leerlingen en ouders informatie over profiel- en vakkenkeuzemogelijkheden, over vervolgstudies, beroepen, studiefinanciering, enz.

In het derde leerjaar besteden decanen, mentoren en vakdocenten veel aandacht aan de profielkeuze. Ook maken de leerlingen in het derde leerjaar verschillende tests, waaronder een interessetest.  Leerlingen kunnen zich uitgebreid laten testen op capaciteiten. Dit is facultatief (de school vraagt hiervoor van de ouders een financiële bijdrage). De uitslag hiervan kan met de interessetest richtinggevend zijn voor de te maken profiel- en vakkenkeuze.

In de bovenbouw wordt de leerling voorbereid op de definitieve studiekeuze. De decanen organiseren voorlichtingsdagen voor hoger- en universitair onderwijs. Ook is er elke twee jaar op school een studiemarkt met oud-leerlingen.

De decanen hebben op donderdag hun decanendag en zijn dan in ieder geval op school te bereiken.

De decanen zijn:
Havo: mw. R . Eisen, r.eisen@ccnv.nl
Vwo: mw. K. van Aller, k.vanaller@ccnv.nl

Op deze decanenportal  (ccnv.dedecaan.net) vind je alle belangrijke informatie over studiekeuze, profielkeuze, vakwijzigingen, lotingstudies, aanmeldingseisen voor opleidingen en testen. Als leerlingen zich aanmelden ontvangen zij een nieuwsbrief van de decaan met het allerlaatste nieuws.

Wil je nog even kijken welke profielen en vakkenkeuzes er ook al weer waren? Download de profielkeuzeformulieren van DeDecaan.net bij Downloads of via Profielkeuzeformulier havo 2018-2019 en profielkeuzeformulier-vwo-2018-2019.

4 vwo: Bezoek van open- en meeloopdagen vindt plaats in eigen tijd.

4 havo en 5 vwo: Leerlingen bezoeken minstens 1 open- of meeloopdag.

Het vrij vragen verloopt via de mentor. De leerling levert een uitnodiging van de open dag met handtekening van één van de ouders/verzorgers in bij de mentor.

5 havo en 6 vwo: Vrij vragen voor open- en meeloopdagen gebeurt in overleg met de mentor. De leerling levert een uitnodiging van de open dag met handtekening van één van de ouders/verzorgers in bij de mentor.

In de toetsweek wordt er geen vrij verleend voor het bezoeken van open- en meeloopdagen. Een uitzondering wordt gemaakt voor sollicitatiegesprekken en afspraken voor een selectie.