Bijspijkerbureau

Soms is het prettig voor leerlingen om wat extra, persoonlijke begeleiding voor een bepaald vak te hebben. Op deze manier gaat het soms net wat makkelijker. Aangezien hier in de les niet altijd de tijd voor is, hebben we het Bijspijkerbureau opgestart. Er worden bijlessen gegeven door havo/vwo-bovenbouwleerlingen. Deze bijspijkeraars zijn allemaal door hun vakdocent bekwaam bevonden om de bijlessen te geven.
Iedere leerling uit de onderbouw van onze school kan zich aanmelden voor de extra lessen. Dit kan als je bijvoorbeeld wiskunde niet zo goed snapt. Door bijles te nemen wordt er persoonlijke aandacht aan je vragen besteed. Het bijspijkerbureau kan geen complete lessen vervangen, maar wel een steun in de rug zijn en waar nodig extra uitleg geven. Zit je in de bovenbouw en wil je graag bijles voor een bepaald vak, dan kun je je ook opgeven, maar wij kunnen dan helaas niet garanderen dat we een geschikte bijspijkeraar voor je vinden.

Als je je aan wilt melden bij het bijspijkerbureau, is het de bedoeling dat je in het OLC-BB een formulier komt halen, deze thuis gaat invullen (ondertekend door je ouders/verzorgers) en weer terug brengt naar het OLC-BB. Wij gaan vervolgens een voor jou geschikte bijspijkeraar zoeken. Deze bijspijkeraar zal zelf contact met je opnemen, zodat er afspraken gemaakt kunnen worden over wanneer de bijlessen gegeven kunnen worden en hoe vaak dit moet gebeuren.

Zoals hierboven aangegeven moet er een formulier worden getekend door ouders en de leerling die bijles krijgt. Dit is om een verzekering te hebben dat de ouders inderdaad toestemming geven voor de bijlessen. Daarnaast mogen de bijspijkeraars niet zomaar bijles geven. Hiervoor moeten zij toestemming hebben van hun docent in het desbetreffende vak.

De kosten van de bijlessen zijn €5,- per uur. Aan het eind van de maand moeten de bijspijkeraars hun urenbriefje inleveren bij het OLC-BB. Hierop staat het aantal bijlessen van die maand. Het urenbriefje moet, om geldig te zijn, ondertekend zijn door de bijspijkeraar en door de leerling die bijles krijgt. De urenbriefjes worden dan door de medewerkers OLC verwerkt zodat in de loop van de volgende maand de bijspijkeraar uitbetaald krijgt. De ouders van de leerling die de bijlessen volgt krijgen dan een acceptgiro thuisgestuurd. De betaling loopt via de rekening van het CCNV.

Mochten er ergens onduidelijkheden over zijn, dan kun je altijd een mailtje sturen naar bijspijkerbureau@ccnv.nl of kom even langs in het OLC-BB.

Behalve naar leerlingen zijn we ook altijd op zoek naar bijspijkeraars. Als je in de bovenbouw van havo of vwo zit, kun je je dus opgeven als bijspijkeraar. Dit wil niet zeggen dat je ook meteen wordt ingezet, aangezien er natuurlijk niet altijd werk voor iedereen is. In het OLC-BB kun je een formulier halen om je op te geven. Dit formulier dient te worden ingevuld door je docenten en jezelf, en dit breng je weer terug naar het OLC-BB. Als je je opgegeven hebt om bijles te gaan geven, krijg je via de mail nadere informatie. De vergoeding die je ontvangt is €5,- per uur.