Op maandag 10 december heeft de UNESCO-leerlingenwerkgroep een aantal activiteiten georganiseerd voor de Dag van de Mensenrechten. Drie leerlingen uit de werkgroep vertellen:

,,Allereerst werd er in de lessen geschiedenis aandacht besteed aan vrijheid van meningsuiting. In de les werd eerst een introductie gegeven over dictatuur en vrijheid van meningsuiting. Daarna deden de leerlingen een spel, ‘strepen als een dictator’. De leerlingen konden zelf, zoals een dictator, kiezen wat ze wel of niet in de krant wilden. Alles wat nadelig was voor de regering mochten ze wegstrepen. De leerlingen waren hier enthousiast mee bezig en er waren veel leuke resultaten.

Daarnaast kwamen er vorige week gastsprekers langs op school. Twee vertellers waren VN-veteranen en vertelden over hun ervaringen tijdens de missies. De derde gast was een vluchteling uit Bosnië, Mustafa Hadzijbrahimovic. Hij vertelde over zijn verleden, waarover hij ook een boekje heeft geschreven (De Oorlog In Mij). De NOS maakt een radioprogramma over hem en was ook aanwezig toen hij op school vertelde over zijn ervaringen. Het radioprogramma komt rond de kerst op de radio (Nieuws & Co). De leerlingen vonden dit erg interessant en hingen aan de lippen van de sprekers. De sprekers benadrukten hoe belangrijk het is om de mensenrechten te respecteren en hoezeer het van belang is om voor deze rechten te strijden.

Als laatste werden er ook nog brieven geschreven aan mensen onder regeringen waarin de mensenrechten geschonden worden. Er werden kaartjes geschreven ter bemoediging en brieven aan de regeringen van de desbetreffende landen waarin we een oproep deden om deze mensen vrij te laten en de mensenrechten te respecteren. Dit was tijdens de schrijfactie van Amnesty International. Veel leerlingen maakten van hun brief of kaart een kunstwerk om deze mensen te helpen. Zo weten de mensen in nood dat er ook aan hen gedacht wordt en dit geeft hen veel hoop en inspiratie om verder te vechten voor hun standpunt. Voor meer informatie, zie: https://www.amnesty.nl/. De brieven zijn op de dag van de mensenrechten naar de Oude Synagoge gebracht waar de lokale Write-for-Rights-schrijfmarathon was. Daar heeft een aantal leerlingen ook nog een aantal kaarten en brieven geschreven.

Al met al was het dus een succesvolle actie waarbij veel leerlingen gemotiveerd aan hebben gewerkt en waarbij de leerlingen hebben geleerd hoe belangrijk mensenrechten zijn.”