In september 2016 is een groep leerlingen van het CCNV gestart met het Erasmus+ project “Witnesses of World War 2” (WoWW2). Leerlingen uit Finland, Griekenland, Polen en Nederland werken in dit project samen aan het samenstellen van een database met interviews met ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog. Deze interviews werden door de leerlingen zelf samengevat en in het Engels ondertiteld. Door dit project hebben zij niet alleen een genuanceerder en breder beeld gekregen over de Tweede Wereldoorlog, ook hebben zij leren interviewen en digitale vaardigheden ontwikkeld. Bij het project hoort een aantal uitwisselingen met de partnerscholen. De laatste uitwisseling vond van 10 t/m 16 november plaats in Polen. Op het programma stonden onder andere een bezoek aan Auschwitz, een bezoek aan Krakau en een lezing door een Poolse professor. De website waar de interviews worden verzameld is www.ohie.eu (in ontwikkeling). Gelijktijdig met de uitwisseling was er ook een vergadering over de voortgang van het project. Al met al een indrukwekkende reis!