Meer dan duizend groep 8-leerlingen uit de regio, hebben samen met hun klas of zelfstandig onze school bezocht op dinsdag 27 november. De hele ochtend stond toen in het teken van groep 8! Door onze docenten zijn er leuke mini-lessen gegeven, waardoor de leerlingen een beeld hebben gekregen van het leven op de middelbare school, waarbij je ook nieuwe vakken krijgt, zoals Duits, scheikunde of klassieke talen. Enthousiast liepen ze, onder begeleiding van onze eigen leerlingen, de hele school rond. We kijken terug op een geslaagde oriëntatie-ochtend!