Donderdag 21 november stond in het teken van de jaarlijkse Gymnasiumdag op het CCNV. Klas 1, 2 en 3 kregen die dag les van gastsprekers en deden leuke, verdiepende opdrachten op het gebied van klassieke talen en oudheid. Zo kregen leerlingen verschillende replica’s van voorwerpen uit de oudheid te zien en onderzochten ze gebouwen ‘in het Rome van Augustus’. Vervolgens werd er door groepjes gepresenteerd.