Maandagmiddag 14 mei was het zover… nerveuze eindexamenleerlingen betraden de gymzaal en maakten voor de laatste keer een toets wiskunde (vwo) of natuurkunde (havo) op hun middelbare school, en wat voor eentje! De centrale examens zijn nu officieel begonnen en deze leerlingen hebben het spits mogen afbijten. Het volledige rooster van alle examens is hier te vinden.