In het Pakhuis in Ermelo hebben gisteren, donderdag 8 maart, vertegenwoordigers van gemeenten, middelbare scholen, vrijwilligerssteunpunten en stage-aanbieders hun handtekening gezet onder een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor maatschappelijke stages. Dit betekent dat de komende vier jaar deze partijen gaan samenwerken om leerlingen te voorzien van een maatschappelijke stage. Deze is sinds 2014 niet meer verplicht, maar wordt dermate belangrijk gevonden dat middelbare scholen in de regio ermee doorgaan. Op het CCNV lopen leerlingen in klas 3 hun maatschappelijke stage, bijvoorbeeld door ouderen computerles te geven of te helpen in een buurthuis of op een kinderboerderij.