Aanstaande maandag 15 januari is het ‘Blue Monday’, ook wel ‘deprimaandag’ genoemd. Deze naam is gegeven aan de tweede maandag van januari, zogenaamd de meest deprimerende dag van het jaar. Dit omdat de feestdagen voorbij zijn, het winter is en de vakantie en het voorjaar nog ver weg lijken. De Harderwijkse Uitdaging heeft daarom de Blue Monday Challenge in het leven geroepen. Tijdens deze actie worden er handgeschreven kaarten gestuurd naar inwoners van Harderwijk en Hierden. Leerlingen van onze school hebben een handje meegeholpen, op initiatief van mw. Woestenburg (docent Nederlands). Zij hebben deze week allemaal een kaart geschreven, die rondom Blue Monday zal worden bezorgd. ,,Een dag waarop iedereen omkijkt naar een ander”, aldus Esther Rozenboom van de Harderwijkse Uitdaging.