“Leren programmeren, wie gaat de uitdaging aan?” Met deze vraag werden alle leerlingen uit klas 2 aan het begin van dit schooljaar benaderd. Gisteren startte de programmeercursus met een groep van 21 enthousiaste leerlingen. De basisprincipes werden uitgelegd en de leerlingen schreven zelf hun eerste regels code. Zij merkten meteen het belang van precies formuleren: één keer een letter of leesteken vergeten, kan meteen een foutmelding betekenen.

De cursus wordt gegeven door het bedrijf Lyceo. Het programmeerproject is onderdeel van een driejarig postdoconderzoek waarin mevrouw Westerhout (docent wiskunde) onderzoek doet naar andere manieren om met wiskunde bezig te zijn binnen school. Dit onderzoek wordt begeleid door Prof. dr. Paul Drijvers van het Freudenthal Instituut in Utrecht.